Ørland Idrettsråd

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Ørland Idrettsråd har 29 idrettslag under sin fane og representerer 3122 medlemmer i Ørland Kommune.

Styret i Ørland Idrettsråd:

Leder Hilde Kristin Sandvik

Nestleder Pål Ulset

Økonomiansvarlig Ingvild Hellem

Sekretær Einar Aaland

Styremedlem Ole Andre Nilsen

Styremedlem Bjørn Harald Wik

Ungdomsrepresentant Mathea S.Nordaas

Kontaktinformasjon

47384568 / 

hildekristinsandvik@gmail.com

Ørland Idrettsråd

Hilde Kristin Sandvik

Besøksadresse

Postadresse
Postboks 221
7130 Brekstad

Andre opplysninger

Org.nummer
921850859

Stiftet dato
31.12.1994

Ant. medlemmer
3122

Vipps-nummer

Kategori
Idrett

Område

Stikkord
Idrettsrådet er organisert i NIF gjennom idrettskretsen, og idrettsrådet skal være et fellesorgan for idrettslagene inn mot kommunen.

Sist oppdatert
07.12.2022

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal